ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μάθε εάν η ενασχόληση σου με το στοίχημα μπορεί να θεωρηθεί προβληματική.
Συμπλήρωσε τώρα το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για να το ανακαλύψεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
Μάθε πως να κρατήσεις την ενασχόλησή σου με το στοίχημα ως μια ψυχαγωγική και κοινωνική δραστηριότητα!

ΠΟΣΑ ΝΑ ΠΑΙΞΩ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπολόγισε πόσα έσοδα / έξοδα έχεις τον μήνα και μάθε πόσα λεφτά μπορείς να διαθέσεις για την στοιχηματική σου δραστηριότητα!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Επικοινώνησε μαζί μας για ερωτήσεις, εισηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί σχετικά με τον υπεύθυνο στοιχηματισμό

Εκστρατεία Υπεύθυνου
Παιχνιδιού
"Σκέψεις"

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, η οποία συστάθηκε το 2012 με την ψήφιση του Περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)/2012.

Στις αρμοδιότητες της Αρχής περιλαμβάνονται η ρύθμιση, η εποπτεία και ο έλεγχος της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της Αρχής εμπίπτουν κυρίως η χορήγηση των αδειών αποδέκτη Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) ή Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, η διενέργεια ελέγχων, η γενική εποπτεία των κατόχων άδειας, καθώς επίσης και η σύνταξη και έκδοση οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Οι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή, αφορούν τη νομιμότητα διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας, την τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, έντιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή της, την απόδοση των κερδών στους παίκτες, την είσπραξη φόρου προς τη Δημοκρατία και εισφοράς προς την Αρχή, όπως και την εφαρμογή των όρων παραχώρησης των αδειών.

Επιπλέον, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα, όπως και την κατάρτιση κανονισμών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών. Κατανοούνται οι διαστάσεις που έχει πάρει ο εθισμός στο στοίχημα, γι’ αυτό η Αρχή είναι διατεθειμένη να προβεί άμεσα στις απαραίτητες κινήσεις πρόληψης του φαινομένου, αλλά και στην καλλιέργεια νοοτροπίας υπεύθυνου στοιχηματισμού στα νεαρά άτομα. Ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο, αλλά και διεθνείς οργανισμούς.

Είναι ενδεικτικό ότι ο πυλώνας 5, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Αρχής για την περίοδο 2016-2018, που αποτελεί εργαλείο καθορισμού και σχεδιασμού υλοποίησης στόχων, είναι αφιερωμένος στην ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του κοινού, νεαρών ατόμων και ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. Σκοπός του πυλώνα 5, η ανάπτυξη και διατήρηση της λελογισμένης στοιχηματικής δραστηριότητας τόσο από ενηλίκους όσο και από ανηλίκους, και κατ’ επέκταση η αποτροπή της υπέρμετρης σπατάλης χρήματος. Προς την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού ασκείται έλεγχος και συνεχής εποπτεία, και στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται περιορισμός του περιεχομένου, του είδους και της έντασης των προγραμμάτων παροχής στοιχήματος. Κατ’ επέκταση, προγραμματίζεται η ανάπτυξη δράσεων, όπως η πραγματοποίηση ερευνών και η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, η διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων στήριξης των εθισμένων ατόμων κατά τα πρότυπα διεθνών οργανισμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.