Η ιστοσελίδα παρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης στα άτομα σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ενασχόληση τους με το στοίχημα ή/και και τα τυχερά παιχνίδια, αλλά και στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με τα υψηλότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας, διασφάλισης του απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.