Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρουσιάζουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης «PIN #prevention and #intervention». Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση Σχεδίων τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης καθώς και της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, μέσω της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ίδιων των νέων, καθώς και την ενίσχυση της μάθησης και στήριξης από συνομήλικους. Τα Σχέδια αυτά αφορούν επιχορηγήσεις ιδεών, δραστηριοτήτων, εργαλείων και οποιονδήποτε άλλων μέσων για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.

Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Αρχείο της Υπηρεσίας Διαχείρισης στον  Ο.ΝΕ.Κ. που βρίσκεται στον 3ο όροφο, επί της Λεωφόρου Αθαλάσσας 104 κτιρίου.

Τα έντυπα που αφορούν στο Πρόγραμμα PIN είναι: