Πολλοί άνθρωποι δεν είναι σίγουροι κατά πόσο αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθισμού. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι τόσο απλή, αφού ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα εθισμού διαφορετικά και η κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και μοναδική. Ένας πιο βοηθητικός τρόπος σκέψης είναι να αντιληφθεί το άτομο ότι εάν οι αρνητικές επιπτώσεις υπερτερούν των θετικών, τότε είναι ώρα να λάβει μέτρα.

Η ιστοσελίδα παρέχει ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, έτσι ώστε σε πρώτο στάδιο το άτομο αρχικά να αντιληφθεί εάν έχει προβληματική ενασχόληση με τον στοιχηματισμό και, εάν ναι, ακολούθως να αναζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια από ειδικούς.

Σημαντικό: Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης σε βοηθά να αντιληφθείς εάν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, αλλά μονό κάποιος ειδικός σε θέματα εθισμού μπορεί να διαγνώσει εάν έχεις πρόβλημα εξάρτησης και σε ποιο βαθμό. Εάν, από το αποτέλεσμα του του πιο κάτω σύντομου τεστ, διαπιστώσεις ότι αντιμετωπίζεις πρόβλημα, κάλεσε την ανοικτή γραμμή 1454 για να μιλήσεις με κάποιο ειδικό Σύμβουλο και μαζί θα αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες σου σε ένα πλήρως εμπιστευτικό περιβάλλον.