Παράνομο στοίχημα ή δραστηριότητα είναι:

  • Το στοίχημα που παραβαίνει τις πρόνοιες του Νόμου ή/και το είδος στοιχήματος που απαγορεύεται από τον Νόμο.
  • Οποιοδήποτε «παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους» (slot machine), που συνήθως περιλαμβάνει τις ακόλουθες μηχανές:

(α) Μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιγνιδιού με τραπουλόχαρτα ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις,
(β) μηχανές ιπποδρομιών, αγώνων δρόμου, ταχύτητας (π.χ. σκύλων, αυτοκινήτων κ.α.),
(γ) μηχανές γνωστές ως «μηχανές με φρουτάκια» ή με παρόμοιες παραστάσεις, σχήματα, αριθμούς, γράμματα ή χρώματα,
(δ) μηχανές «μπίγκο» (bingo),
(ε) μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε αποτελέσματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών αυτών σε μνήμη,
(στ) οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού η οποία, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ), εμπίπτει στην έννοια του όρου παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους,
(ζ) οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει (μέσω συσκευής οθόνης) ως παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους.

  • Η διεξαγωγή στοιχήματος Κλάσης Α (επίγειου στοιχήματος) σε υποστατικό το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο από την Αρχή ή στοιχήματος Κλάσης Β (διαδικτυακού στοιχήματος) σε ιστοσελίδα η οποία δεν είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή ή/και παρέχει παράνομες υπηρεσίες στοιχήματος.

Για την ενημέρωση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων αναφορικά με τις αδειοδοτημένες εταιρείες-αποδέκτες, τους αδειοδοτημένους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, καθώς και τα αδειοδοτημένα υποστατικά παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α, υπάρχουν τα σχετικά μητρώα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αρχής, στον σύνδεσμο Μητρώα.

Αντίστοιχα, υπάρχει αναρτημένη η σχετική λίστα φραγής, για τις ιστοσελίδες οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες ως αποδέκτες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β από την Αρχή ή/και παρέχουν παράνομες υπηρεσίες στοιχήματος, στον σύνδεσμο https://nba.gov.cy/wp-content/uploads/BlockingListLatest.txt, καθώς και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Αρχής.

  • Τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται ως παίκτες (με την υποβολή σχετικής αίτησης για εγγραφή) σε αποδέκτη στοιχήματος Κλάσης Β (ιστοσελίδα) και δεν πληρούν τα εξής κριτήρια θεωρούνται ότι παρανομούν:

(α) δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους
(β) δεν υποβάλουν στοιχεία της ταυτότητάς τους
(γ) δεν υποβάλουν διεύθυνση διαμονής τους
(δ) δεν υποβάλουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους
(ε) δεν βεβαιώσουν ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά με τους όρους και κανονισμούς και τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης και της αμοιβής που προς τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β).

  • Η εγγραφή προσώπου, που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ως παίκτη σε ιστοσελίδα αποδέκτη παροχής στοιχήματος Κλάσης Β.
  • Όποιο άτομο προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο άτομο (που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του) να συμμετάσχει σε στοίχημα ή να εισέλθει σε αδειούχο υποστατικό, είναι ένοχος αδικήματος και συμμετέχει σε παράνομη δραστηριότητα.

Επεξήγηση ορισμών

Τυχερό παιχνίδι σημαίνει παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και το οποίο παίζεται είτε με την καταβολή χρημάτων ή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, είτε με πίστωση, είτε με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που έχει οικονομική αξία, ανεξαρτήτως εάν αυτό αποδίδει στον παίκτη οικονομικό όφελος.

Τυχερά παιχνίδια καζίνο παρεχόμενα με απευθείας σύνδεση (on line καζίνο) σημαίνει τυχερά παιχνίδια καζίνο στα οποία η απευθείας σύνδεση δύναται να εξασφαλιστεί είτε (α) με τερματικές μηχανές διασυνδεδεμένες με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα, είτε (β) με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω τηλεπικοινωνιών ή και με οποιαδήποτε άλλη συσκευή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια σύνδεση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδικτυακή (on line) ρουλέτα, διαδικτυακό (on line) πόκερ και παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους.

Παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους (slot machine) σημαίνει οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα, το οποίο είτε με την εισδοχή νομίσματος, χαρτονομίσματος, φίσιας (token) ή παρόμοιου αντικείμενου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα απόδοσης μετρητών ή αντικειμένων αξίας ή βραβείων ή μονάδων πίστωσης ή φίσιων (token) ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο αποδίδεται οικονομική αξία, ανεξαρτήτως αν η απόδοση των πιο πάνω γίνεται αυτόματα από τη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μηχανές:

(α) Μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιγνιδιού με τραπουλόχαρτα ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις.
(β) μηχανές ιπποδρομιών ή μηχανές με αγώνες δρόμου ή ταχύτητας, όπως σκύλων, αυτοκινήτων ή άλλων.
(γ) μηχανές που είναι γνωστές ως «μηχανές με φρουτάκια» ή με παρόμοιες ή άλλες παραστάσεις ή σχήματα ή αριθμούς ή γράμματα ή χρώματα.
(δ) μηχανές ‘μπίγκο’ (bingo), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή ή προσθήκη που τείνει να τις εξομοιώσει με άλλο τύπο μηχανής.
(ε) μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε αποτελέσματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών αυτών σε μνήμη, είτε από το χειριστή είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
(στ) οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού η οποία, κατά την κρίση της Αρχής, εμπίπτει στην έννοια του όρου παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους∙ και
(ζ) οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει μέσω συσκευής οθόνης ως παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους.