Η ιστοσελίδα παρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης στα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον στοιχηματισμό, αλλά και στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με τα υψηλότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας, διασφάλισης του απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.