• Ποιο είναι το ρίσκο μου;

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στον σύνδεσμο Παράνομο Στοίχημα, θεωρούνται παράνομες και εμπερικλείουν ρίσκο για τα άτομα που δεν συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά τα άτομα – είτε είναι οι πάροχοι στοιχηματικής δραστηριότητας ή τυχερών παιχνιδιών, είτε τα άτομα που στοιχηματίζουν ή ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια – εάν ασχολούνται με μια από τις δραστηριότητες που θεωρούνται παράνομες, τότε είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε χρηματικές ή δικαστικές κυρώσεις ανάλογα με τη φύση του αδικήματος.

  • Πώς μπορώ να αντιληφθώ ότι βρίσκομαι σε παράνομη ιστοσελίδα/ παράνομο υποστατικό; 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο, έχει αναρτημένη λίστα στην ιστοσελίδα της με τα αδειοδοτημένα υποστατικά παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α (επίγειου στοιχήματος) τα οποία λειτουργούν νόμιμα εντός Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιοδήποτε υποστατικό που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την λίστα, είναι παράνομο και δεν επιτρέπεται η στοιχηματική δραστηριότητα εντός του συγκεκριμένου υποστατικού.

Η λίστα με τους παρόχους υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β (διαδικτυακού στοιχήματος) που είναι αδειοδοτημένοι από την Αρχή βρίσκεται στη ιστοσελίδα της. Αντίστοιχα, υπάρχει αναρτημένη η σχετική λίστα φραγής, για τις ιστοσελίδες οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες ως αποδέκτες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β από την Αρχή ή/και παρέχουν παράνομες υπηρεσίες στοιχήματος, στον σύνδεσμο https://nba.gov.cy/wp-content/uploads/BlockingListLatest.txt

Λίστες αδειοδοτημένων εταιρειών και υποστατικών

Αδειοδοτημένα υποστατικά παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.

Αδειοδοτημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β.