Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και ενημέρωσης μόνο. Οι πληροφορίες και οι θέσεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα δεν αντανακλούν επίσημη θέση της Αρχής.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα με την προϋπόθεση ότι τόσο η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων όσο και η ιστοσελίδα Responsible Gaming δεν έχουν την αρμοδιότητα να παρέχουν επαγγελματικές συμβουλές και καθοδήγηση. Όμως, σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε επαγγελματική και εξειδικευμένη βοήθεια και συμβουλές μέσω του δικτύου των συνεργατών της Αρχής. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θεωρείται ότι είναι αξιόπιστο και αληθές κατά την στιγμή που έγινε διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα Responsible Gaming περιλαμβάνει εξωτερικούς συνδέσμους με ιστοσελίδες και συνεργάτες που δεν υπάγονται στον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων γι’αυτό είναι στην ευθύνη του χρήστη να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που παίρνει από αυτούς τους συνδέσμους όπως νομίζει.

Η ιστοσελίδα Responsible Gaming δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο ανατρέχετε σε αυτές. Επίσης, η ιστοσελίδα Responsible Gaming δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση ή τη διαθεσιμότητά του παρόντος ιστοτόπου.