Νάνση Βέρρα

Διευθύντρια Ρυθμιστικών θεμάτων και Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Νάνση Βέρρα είναι Διευθύντρια Ρυθμιστικών θεμάτων και Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ από τον Μάρτιο του 2016. Είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της επίγειας και διαδικτυακής αγοράς των παιγνίων, των θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και τη νομική υποστήριξη των θυγατρικών εταιρειών της ΟΠΑΠ Α.Ε., έχοντας οριστεί ως «Regulatory & Compliance Officer” του ΟΠΑΠ και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ.

Η Νάνση είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LLM) στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο από το University of Warwick και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) από το University of London, με υποτροφία.

Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία στη ρύθμιση μονοπωλιακών και ελευθερωμένων αγορών, στο διοικητικό και εταιρικό δίκαιο, καθώς και στο δίκαιο ανταγωνισμού, εργαζόμενη σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Έχει διατελέσει μέλος της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.. καθώς και νομική Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας.