11 Οκτωβριου, 2018

Σεμινάριο: Gambling and Social Gaming Awareness Education

Εκπαιδευτής: Lee Willows, YGam
Χώρος διεξαγωγής: Κεντρικά Γραφεία ΟΝΕΚ, Λευκωσία
Ώρα: 15:00 – 19:00

*Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χώρος διεξαγωγής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Ώρα: 11:00-13:00