Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία ύπαρξης μια ολοκληρωμένης στρατηγικής για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου της στοιχηματικής δραστηριότητας και την ελαχιστοποίηση της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα, προχώρησε στη δημιουργία μιας στρατηγικής βασισμένης στην κοινωνική ευαισθησία και την προώθηση της νοοτροπίας του υπεύθυνου στοιχηματισμού.

Με την εφαρμογή ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό, η Αρχή θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων, χωρίς ωστόσο να παραλείπει την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας. Η στρατηγική υπεύθυνου στοιχηματισμού θα αποτελέσει τη βάση γύρω από την οποία πρόκειται να αναπτυχθούν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που να αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου της Αρχής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ