ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μάθε εάν η ενασχόληση σου με το στοίχημα μπορεί να θεωρηθεί προβληματική.
Συμπλήρωσε τώρα το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για να το ανακαλύψεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Μάθε πως να κρατήσεις την ενασχόλησή σου με το στοίχημα ως μια ψυχαγωγική και κοινωνική δραστηριότητα!

ΠΟΣΑ ΝΑ ΠΑΙΞΩ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπολόγισε πόσα έσοδα / έξοδα έχεις τον μήνα και μάθε πόσα λεφτά μπορείς να διαθέσεις για την στοιχηματική σου δραστηριότητα!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Επικοινώνησε μαζί μας για ερωτήσεις, εισηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί σχετικά με το ασφαλές παιχνίδι

Εβδομάδα Ασφαλούς
Παιχνιδιού
2021

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία ύπαρξης μια ολοκληρωμένης στρατηγικής για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου της στοιχηματικής δραστηριότητας και την ελαχιστοποίηση της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα, προχώρησε στη δημιουργία μιας στρατηγικής βασισμένης στην κοινωνική ευαισθησία και την προώθηση της νοοτροπίας του υπεύθυνου στοιχηματισμού.

Με την εφαρμογή ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό, η Αρχή θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων, χωρίς ωστόσο να παραλείπει την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας. Η στρατηγική υπεύθυνου στοιχηματισμού θα αποτελέσει τη βάση γύρω από την οποία πρόκειται να αναπτυχθούν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που να αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου της Αρχής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ